Shopping cart
0kr

Staygood är en Svensk leverantör och producent av produkter inom hälsa och välmående.

Våra produkter är framtagna av utbildade nutritionister och vi som företag följer de lagar/regler och direktiv som finns framtagna av Livsmedelsverket.

För oss är innehållet och näringsvärden viktiga, produkterna skall vara så fria som möjligt från tillsatser.

Vår policy är att hela tiden sträva efter att förbättra kundupplevelsen, du som kund är alltid välkommen med din feedback!

Vår målsättning är att alla skall känna sig lika välkomna och finna glädjen i att använda våra produkter.

Staygoods värderingar

Vår vision - Vårt långsiktiga, framåtlutade ambitiösa fokus:

Staygoods vision är att vi brinner för att förbättra människor hälsa och inspirera världen till en mer hållbar och aktiv livsstil.

Vår mission - Hur vi gör det:

Staygoods mission är att genom högkvalitativa produkter hjälpa kunder till en starkare kropp ett hälsosammare liv där de mår bättre orkar mer samt hålla sig pigga och friska.

Våra värderingar - Våra värderingar är de värderingar som vi skall ta med oss i det dagliga arbetet för att uppnå våra gemensamma mål:

Gemenskap:

Staygoods vision är att göra varje dag lite bättre genom att inspirera till en bättre livsstil som gör kunderna starkare och friskare. Detta är den paroll som vi anställda och kunder tillsammans samlas under. Med en bra hälsa och mående blir det lättare att gemensamt värna, stötta och uppmuntra andra omkring oss vilket leder till en bättre gemenskap och ett bättre samhälle.

Enkelhet:

Vi på Staygood tror på att välja det enkla först är en viktig del i vårt arbete för att underlätta för våra kunder. Vi som företag och våra produkter skall vara tillgängliga, när vi är tillgängliga får vi en bättre dialog och kan erbjuda den service som behövs. I det enkla skapar vi också förutsättningar för att vara tydliga, ärliga och gemensamt prestera bra tillsammans.

Engagemang:

Vi på Staygood skall gemensamt ha ett högt engagemang där vi strävar efter förbättringar och utveckling som är i linje med vår vision och mission. Tillsammans skapar vi det bästa resultatet och hjälps åt till att skapa en bättre och mer hållbar värld.